ทัศนศึกษาที่ “ดรีมเวิลด์”

วันนี้โรงเรียนบ้านพรหมนิมิตได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆนอกห้องเรียน นอกจากนี้แล้วยังมีจุดประสงค์แฝงเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสรู้จักซึ่งกันและกัน ได้มีประสบการณ์ทางสังคมด้วย รวมทั้งได้มีโอกาสในการเรียนรู้ด้วยตนเองอีกด้วย โดยปีนี้ทางโรงเรียนได้กำหนดสถานที่คือ “สวนสนุกดรีมเวิลด์” ซึ่งเป็นที่น่าตื่นเต้นของนักเรียนเป็นอย่างมาก

  • เวลา 05.00 น. นักเรียนเดินทางมารวมตัวกันที่โดมของโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อม เช็คยอด รับข้าวเเละอาหารว่าง ทางโรงเรียนมีการจัดเตรียมคณะครูคอยกำกับดูเเลนักเรียนอย่างใกล้ชิดและออกเดินทางจากโรงเรียน เวลา 05.30 น.
  • เวลา ประมาณ 10.30 น. เราก็ได้เดินทางมาถึงจุดหมายปลายทาง รวมระยะเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 30 นาที จากนั้นเช็คยอดและอธิบายข้อกำหนดต่างๆ ทางโรงเรียนให้นักเรียนไปเป็นกลุ่มหรือคู่บัดดี้เพื่อคอยดูเเลกันละกันด้วย

ก่อนเข้าข้างในดรีมเวิลด์แวะถ่ายรูปซักหน่อย !

บรรยากาศภายใน (บางส่วน)

  • เวลา 14.30 นักเรียนทุกคนรวมกันที่จุดรวมพลเพื่อเช็คจำนวนเเละเดินทางกลับโรงเรียน
  • เวลา 19.40 น. คณะครูเเละนักเรียนเดินทางมาถึงโรงเรียนด้วยความสวัสดิภาพ

สรุปกิจกรรม กิจรรมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณท่านผู้บริหาร คณะครู นักเรียน เเละผู้ปกครองทุกท่าน ที่ทำให้กิจกรรมวันนี้ลุล่วงตามวัตถุประสงค์