ส่งครูย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ “โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์”

วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต นำโดยนายสายัณห์ กลิ่นชาติ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านพรหมนิมิต ร่วมเดินทางไปส่ง “คุณครูกัญญาลักษณ์ ศิริลักษณ์” ที่ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ โดยมีรองผู้อำนวยการและคณะครูต้อนรับอย่างอบอุ่น ทางโรงเรียนบ้านพรหมนิมิต ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้