วันนี้ ผอ.สายัณห์ กลิ่นชาติเเละคณะครูโรงเรียนบ้านพรหมนิมิตได้เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเเละการจัดการศึกษา ในห้วข้อ “กำลังใจจาก ผอ.เขต สู่เเรงบันดาลใจของเพื่อนครู ณ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว โดยมีนายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานในพิธี ครั้งนี้