การติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2/2566

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มีโครการ “คาราวานเปิดเทอมเติมพลังจไปด้วยกัน” มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้สถานศึกษาในสังกัดให้มีความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2/2566