ขอเชิญร่วมงานประกวดวาดภาพ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566

ด้วย สำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ ร่วมงานประกวดวาดภาพ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566 เพื่อเปิดโอกาศให้เด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ได้นำเสนอความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ในแบบอิสระ และมีเวทีในการนำเสนอผลงานสู้สาธารณะชนอย่างเสรี โดยจะดำเนินการในวันเสาร์ 18 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณสวนสาธารณะ เทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี