ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ

ด้วย สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ จำนวน 4 โครงการ ดังนี้

1. การฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป (General Information Course) และหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (Senior Scout Basic Unit Leader Training Course : S.S.B.T.C.) ระหว่างวันที่ 9 – 12 ธันวาคม 25666 (รับสมัครถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566) ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

2. การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง (Senior Scout Advanced Unit Leader Training Course : S.S.A.T.C.) ระหว่างวันที่ 1 – 7 พฤษภาคม 2567 (รับสมัครถึงวันที่ 1 เมษายน 2567) ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

3. การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C.) และผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ระหว่างวันที่ 8 – 11 ธันวาคม 2566 (รับสมัครถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566) ณ ค่ายลูกเสือศรีสรรเพชญ ตำบลโรงช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

4. การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C.) และผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ระหว่างวันที่ 2 – 5 เมษายน 2567 (รับสมัครถึงวันที่ 15 มีนาคม 2567) ณ ค่ายลูกเสือศรีสรรเพชญ ตำบลโรงช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

รายละเอียดตามเอกสารแนบ