“โดมเพื่อน้อง” โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต

โรงเรียนบ้านบ้านพรหมนมิต มีการจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างโดมเพื่อการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้ใช้เล่นกีฬาและทำกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน