Untitled Document
     
18 สิงหาคม 2554 คณะกรรมการตรวจและประเมินสุดยอดส้วมสาธารณะ จังหวัดสระแก้ว ได้เข้าตรวจประเมินส้วม
ของโรงเรียนบ้านพรหมนิมิต ตามกิจกรรมโครงการส้วมสุขสันต์ของโรงเรียนสังกัด สพป.สก. เขต 1
โดยท่านคณะกรรมการจากสำนักงานสาธารสุขจังหวัดสระแก้ว นางลอองจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ,
นางภัทรา นักวิชาการสาธาณสุขชำนาญการ, นางประไพ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ , ...เชิญชมครับ...
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 


  


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]