[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต
เมนูหลัก
link สระแก้วเขต 1


อย.น้อย

 

  

ชื่อ : นางสมพร ฟักแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก : บริหารสถานศึกษา
อีเมล์ : somporn2504.sf@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0909896051

ชื่อ : นางอรุณ บุญอยู่
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
หน้าที่หลัก : ประจำชั้น ป.3
อีเมล์ : best-212@windowslive.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0852873449

ชื่อ : นางสาวสุมินตรา สารกระโทก
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
หน้าที่หลัก : ประจำชั้นอนุบาล 1
อีเมล์ : sumintra2531min@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0849081068

ชื่อ : นางจิราพร ธาดา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก : ประจำชั้นป.2
อีเมล์ : tomtom201955@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0918358302

ชื่อ : นางสาวปาริฉัตร ท่าหิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
หน้าที่หลัก : ประจำชั้น ป.5 น
อีเมล์ : Chat_Pt09@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0922462416

ชื่อ : นางสาวนภาพร แก้วประพันธ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
หน้าที่หลัก : ประจำชั้น ม.3
อีเมล์ : knapapon@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0853535467

ชื่อ : นายดุสิต คำหนองไผ่
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
หน้าที่หลัก : ประจำชั้น ม.3
อีเมล์ : ddt_nony@hotmail.co.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0918784211

ชื่อ : นายไพรพนาเวส เลิศคำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
หน้าที่หลัก : ประจำชั้น ป.6
อีเมล์ : pipanas@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0982579845

ชื่อ : นางสาวกัลยารัตน์ พรมเหล่าล้อ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
หน้าที่หลัก : ประจำชั้น ม.2
อีเมล์ : Kan.promlaolor2555@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0899461001

ชื่อ : นางสาวปิยวรรณ คล้ายมงคล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
หน้าที่หลัก : ประจำชั้น ป.4
อีเมล์ : teacher_2510@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0822051242

ชื่อ : นางเมตตา ทองอร่าม
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก : ประจำชั้น ป.1
อีเมล์ : metta027@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0860167293

ชื่อ : นางนิตยา ขาวสอาด
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
หน้าที่หลัก : ประจำชั้น ม.2
อีเมล์ : nittaya280233@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0868346692

ชื่อ : นางอสมาภรณ์ ธนนิมิตร
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก : ประจำชั้น อนุบาล 3
อีเมล์ : kook12peter06_2535@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0808654143

ชื่อ : นายจักรพันธ์ เรืองศิลป์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก : กลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา
อีเมล์ : manjuggrapun@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 093-136389

ชื่อ : นางสาวอารีย์ เอี่ยมรอด
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก : วิชาสังคมศึกษา
อีเมล์ : linin_@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 081-152704

ชื่อ : นางสาวกนกกาญจน์ ชิณหงส์
ตำแหน่ง : ครู ธุรการ
หน้าที่หลัก : ธุรการโรงเรียน
อีเมล์ : kanokkarn_c@hotmail.co.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0801922728

ชื่อ : นายชวนากร วโรดมอุดมกุล
ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยง
หน้าที่หลัก : ครูพี่เลี้ยง
อีเมล์ : aran037@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0848921383
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : บุคลากร
โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 90ม.8 ต.ไทยอุดม อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27260 โทร.037252108 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต1
webmaster นายวันชาติ เพ็ชร์ศรี ครูโรงเรียนบ้านพรหมนิมิต e-mail tode_computer@hotmail.com โทร 081-0677422