[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต
เมนูหลัก
link สระแก้วเขต 1


อย.น้อย

 
แผนผังหน่วยงาน
เธšเธธเธ„เธฅเธฒเธเธฃ
Click ดูประวัติ
นางสาวดวงเดือน สายทน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรหมนิมิต
Click ดูประวัติ
นางอรุณ บุญอยู่
ครู คศ.3
ประจำชั้น ป.3
Click ดูประวัติ
นางสาวสุมินตรา สารกระโทก
ครู คศ.1
ประจำชั้นอนุบาล 1
Click ดูประวัติ
นางจิราพร ธาดา
ครู คศ.1
ประจำชั้นป.2
Click ดูประวัติ
นางสาวปาริฉัตร ท่าหิน
ครู คศ.1
ประจำชั้น ป.5 น
Click ดูประวัติ
นางสาวนภาพร แก้วประพันธ์
ครู คศ.1
ประจำชั้น ม.3
Click ดูประวัติ
นายดุสิต คำหนองไผ่
ครู คศ.1
ประจำชั้น ม.3
Click ดูประวัติ
นางสาวปิยวรรณ คล้ายมงคล
ครู คศ.2
ประจำชั้น ป.4
Click ดูประวัติ
นางเมตตา ทองอร่าม
พนักงานราชการ
ประจำชั้น ป.1
Click ดูประวัติ
นางอสมาภรณ์ ธนนิมิตร
ครูผู้ช่วย
ประจำชั้น อนุบาล 3
Click ดูประวัติ
นางสาวชไมยพร ประนามะเก
ครูผู้ช่วย
Click ดูประวัติ
นายจักรพันธ์ เรืองศิลป์
ครู คศ.1
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา
Click ดูประวัติ
นางสาวอารีย์ เอี่ยมรอด
ครู คศ.1
วิชาสังคมศึกษา
Click ดูประวัติ
นางสาวกนกกาญจน์ ชิณหงส์
ครู ธุรการ
ธุรการโรงเรียน
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : บุคลากร
โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 90ม.8 ต.ไทยอุดม อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27260 โทร.037252108 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต1
webmaster นายดุสิต คำหนองไผ่ ครูโรงเรียนบ้านพรหมนิมิต e-mail nonyphu@gmail.com โทร 091-8784211